Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI
Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performanslarını yakından izlemek,
Üstlenmiş olduğumuz projelerde müşteri taleplerini doğru algılamak, müşteri isteklerini doğru yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak,
Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek,
İş süreçlerinin analizini ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek,
Çalışanlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli dinamik tutmak,
Gerekli kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında, süreçlerin performanslarını firma adına çalışan kişilerin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmek,
Ürettiğimiz yapılarda ülke ekonomisine katkıda bulunan ve çevre duyarlılığının bilincinde olan bir firma olarak; mimariye, ilgili standartlara, inşaat tekniklerine ve deprem yönetmeliğine uymak.


Etiketler : Kalite Politikamız